• info@groeikrachtbv.nl

 • Voslaan 7, Beltrum

 • (+31) 6 50 700 648

Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek is het fundament van ons advies. We doen proeven om vragen uit het veld te beantwoorden, of om meerdere oplossingen met elkaar te vergelijken. We doen deze proeven voor boeren, voor onszelf en ook steeds vaker in opdracht van andere partijen.

Op zoek naar betrouwbare cijfers die aantonen welk effect de boer kan verwachten van jouw product of concept? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Onze benadering

Weet je veel van weinig, dan weet je feitelijk nog niet veel. Komt een verschil van 2% in een laboratorium ook tot uiting in de boerenpraktijk? Om er zeker van te zijn dat de resultaten 1 op 1 door te vertalen zijn naar jouw klant voeren wij onze proeven uit op praktijkpercelen met praktijkmachines. Genoeg herhalingen en betrouwbare statistieken zijn daarbij de basis. Maar wij denken dat je meer komt te weten met twee herhalingen op twee locaties dan met vier herhalingen op één locatie. Want een product reageert zelden hetzelfde op iedere grondslag of vruchtwisseling.

Wij hebben uitgebreide onderzoekservaring, onder andere op het gebied van:

 • Inkuilproeven
 • Bemestingsproeven
 • Mestbehandelingen
 • Gewasbescherming
 • Biostimulanten
 • Grondbewerking
 • Zaaitechniek
 • Bodemverbetering
 • (Ruw)voer prestaties op melkveebedrijven